Derfor skal du finde ud af hvad Du ikke lykkes med – i dit kærlighedsliv.

Vi mennesker lærer igennem hele livet – både af vores op og ned ture. De mennesker vi møder på vores vej – er også en stor læring – Også de mennesker som påvirker os på en usund måde, hvor vi til sidst ikke kan kende os selv.

Jeg har lært meget igennem mit liv. Både hvad angår relationer, kærlighed, adfærd, følelser, tanker og jeg VIL blive ved med at udvikle min læring så jeg opnår nye og bedre kompetencer i livet. Men i starten forstod jeg ikke hvad jeg skulle lærer og blev ved med at få dårlige resultater i mit kærlighedsliv. Kender du det?

Jeg siger hver evig eneste dag til mine klienter “ Gennem terapi og i arbejdet med dig selv bliver du mere bevidst om din adfærd, tanker og følelser. Der ligger en stor læring som du skal have øje på”. Idet siger jeg faktisk – DU HAR BRUG FOR AT BLIVE MERE BEVIDST OM DINE EGNE INKOMPETENCER FOR AT FORANDRE DET DU IKKE ER TILFREDS MED – i dit liv.

DU HAR BRUG FOR NYE KOMPETENCER.

Når jeg møder nye klienter – bliver jeg mødt med spørgsmålet om “ Hvorfor er livet så hårdt ved mig” “Hvorfor behandler min kæreste mig så dårlig” “Hvorfor har jeg været så dum” “ Hvorfor skal alting gå ud over mig”

Og hver gang fortæller jeg, at du selv har indflydelse på det der sker omkring dig og du har gjort det bedste du kunne ud fra den forudsætning og de kompetencer du havde i det givent tidspunkt. Du takler dine udfordringer og problemer efter bedste evne og ja det giver ikke altid det bedste resultat. Og det er her læringen ligger.

Når vi skal lærer noget nyt og få nye bedre kompetencer så vil jeg gerne prøve at beskrive det ud fra en model, en indlæringsmodel med 4 faser.

1. Ubevidst inkompetent

2. Bevidst inkompetent

3. Bevidst kompetent

4. Ubevidst kompetent

I den første fase er du ubevidst kompetent. I den fase ved du ikke, hvad du ikke ved og du ved ikke heller ikke hvad du selv har ansvaret for ift dine følelser, problemer og situationer der opstår omrking dig. Ofte i den fase har du tendens til at placere skyld – væk fra dig selv. At det er alle andres skyld. Du går rundt i en lykkelig uvidenhed. Det er den fase hvor du endnu ikke har lært eller tager læring ud af de oplevelser du har igennem livet.

I den første fase vil du kunne stille spørgsmålene om; hvad er min andel i vores problem i parforholdet? Hvad er mit ansvar? Er jeg i stand til at ændre nogle ting?

Den næste fase handler om at du træder ind i en bevidst kompetence fase hvor du begynder at se hvordan dit liv, følelser, adfærd har udviklet sig. Du får øje på virkeligheden og finder ud af hvordan det egentligt står til. Og ÆRLIGT – det er ikke en rar fase. Det kan være ganske ubehageligt. Dét er ofte i starten af terapien og i arbejdet med sig selv. Og desværre er der mange som træder ud af denne fase og stopper terapien. Det bliver simpelhen for svært.

Hvis du fortsætter terapien er min opgave at hjælpe dig med at se – hvad fungere og hvad fungerer ikke. Og motivere dig til handling. Fordi udvikling kræver handling. Du skal få øje på det du ikke mestrer. I denne fase får du øje på sandheden og den virkelighed du befinder sig i. I den fase er der grundbund for udvikling med ny læring.

Du kan stille dig selv spørgsmålene; Hvad foregår egentlig? Hvad skal jeg være ærlig omkring; Hvad er jeg ikke tilfreds med; hvilken udgave er jeg blevet af mig selv.

Herefter bliver det igen svært fordi du skal bevæge dig fra bevidst inkompetent til bevidst kompetent (3. Fase). Det kræver tålmodighed, vedholdenhed, vilje, mod, tid at få nye kompetencer og blive mere bevidst. Og igen er der mange som stopper terapien. Det bliver for svært at indse og acceptere sandheden.

Min opgave er at prøve at fastholde og motivere dig til at fortsætte med at gøre en indsats.

Du skal øve dig i at blive bedre. Du skal blive tilfreds, glad og positiv omkring dig selv og i dit kærlighedsliv. Det kræver gentagelse og JA man falder tilbage – mange gange.

Under den bevidste kompetence skal du gøre dig nye erfaringer, tilegne dig ny viden og tag læringen ud af det. Og du skal handle.

Du kan stille dig spørgsmålene; Hvad skal jeg gøre anderledes; hvem ønsker jeg at være; hvor vil jeg gerne hen; Hvad er min længsel; Hvad kan jeg tage ansvar for.

I den sidste fase handler det om, at du er kommet så langt at du har fået integreret nye færdigheder til at takle din situation, følelser og tanker på en ny måde. Og med den nye færdighed, kan du lykkes igen – i dit kærlighedsliv.