Tilknytningsmønstre er forskellige måder vi forholder os til os selv og andre på.

Det er både, hvordan vi har det, og hvordan vi forholder os til andre mennesker på. Det er måder, vi reagerer, føler og tænker over for andre. Ikke kun i kærlighedsrelationen men også i andre relationer. Vores tilknytningsmønstre består af ubevidste automatiske tanker, følelser og handlinger samt overbevisninger. De fleste konflikter og problemer i parforholdet kan relateres til spørgsmålet om tilknytning.

Du kan være tryg eller utryg i din tilknytning afhængig af, hvordan du blev mødt som barn af dine omsorgspersoner. Man deler tilknytning i fire kategorier. Disse fire er: den trygge, den undvigende, den ambivalente/ængstelige og den desorganiserede. De fleste af os har elementer fra alle fire tilknytningsformer, men som regel er en af dem primær. Som et konkret eksempel kan jeg bruge mig selv. Jeg har været 50 procent ambivalent/ængstelig, 35 procent tryg, 10 procent desorganiseret og fem procent undvigende.

Den gode nyhed er, at dine tilknytningsmønstre kan ændres hele livet, og dine relationer er det bedste sted at øve sig på. Det er jeg et levende bevis på!

Jeg ønsker at hjælpe par til at bevæge sig over i den trygge tilknytningsform. Det er den tilknytning, som er den konstruktive, hvorfra vi reelt kan opleve kærlighed på. De andre er derimod besværlige og kan gøre kærlighedens kunst svær. Vores tilknytningsmønstre er dannet som forsvar mod smerte, som vi mødte i vores barndom og hjalp os til at overleve.

Jeg beskriver kort, hvilke tegn der er i de forskellige tilknytninger.

I den trygge tilknytning er du tryg i forhold til dig selv og andre. Du trives med kærlighed og har tilfredsstillende relationer til både mænd og kvinder. Du har et tilfredsstillende seksuelt forhold og er i balance og hviler i dig selv. Du er nærværende i kontakten og har en sund opmærksomhed på dig selv. Du sætter ord på problemer og tager konflikter, når det kræves. Du udtrykker dine behov og følelser og ved, at du fortjener kærlighed. At du er værd at elske.

I den undvigende går du mere dine egne veje. Du er meget privat og nedtoner betydningen af nære relationer. Din selvstændighed og uafhængighed kan nemt blive truet, hvorfor du klarer dig bedst selv. Du er oppe i hovedet og har svært ved at mærke kroppen og håndtere følelser. Dem taler du helst ikke om og har også svært ved at vise dem. I stedet undertrykker eller udsætter du følelser og behov. Du overbeviser dig selv om, at du har det bedst alene og ikke har brug for andre. Du forsvinder i kontakten med andre mennesker og har ofte overfladiske relationer.

I den ambivalente/ængstelige tilknytning har du vedvarende angst og fortvivlelse i kærlighedsforhold. Du hviler dårligt i dig selv og har svært ved at få ro og befinder dig ofte i alarmberedskab. Du er meget optaget af din partner og mangler din egen opmærksomhed på dine behov, mest fordi du ikke tror, du kan få det opfyldt. Du er ivrig efter at behage andre, også selv om det kan skade dig selv. Du har en besættende adfærd og har overoptagede tanker om din partner, eller om hvad andre tænker om dig. Det er tanker, som kan køre rundt i dit hoved. Du kan føle mindreværd og har en følelse af, at du ikke er værd at elske.

Vi har som mennesker grundlæggende brug for tryghed og tilknytning.

I den desorganiserede har barnet oplevet relationen med sine omsorgspersoner som værende overvældende, smertefulde og skræmmende. Det, som er foregået, har ikke givet mening for barnet. Det kan være et hjem med alkoholisme, psykisk sygdom, vold, incest eller andre ubehagelige situationer.

De tegn, som viser sig senere, er, at man kan have svært ved grænser. Enten mangler man grænser, eller også overskrider man andres grænser. Ens forhold kan godt være ret dramatisk, og man kan bruge sex som middel. Som desorganiserede er man hele tiden i kamp-, flugt- eller forsvarssituationer. Kærlighed kan virke skræmmende, men samtidig har man brug for det. Du kan være forvirret, temperamentsfuld og have humørsvingninger. Du kan have svært ved at passe på dig selv. Nogle har også destruktiv og selvskadende adfærd. Dit selvværd er lavt, og du føler dig ikke værd at elske.

Jeg er sikker på, at du kan kende dig selv i de forskellige tilknytninger.

Målet er at bevæge dig over i den trygge tilknytning

Målet er at bevæge dig mere over i den trygge tilknytning. Jeg har personligt arbejdet meget med at bevæge mig fra utryg til tryg tilknytning og mærker hvordan min selv kærlighed vokser og kærligheden omkring mig er blevet sundt, ligeværdigt og trygt. Jeg hjælper mennesker dagligt med at definere deres parforhold ud fra deres tilknytning, således at de forstår de udfordringer der opstår, hvorfor de er tilstede og hvordan de kan fylde mindre. Helt banalt sagt ændre vi mønstre i terapien.